midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com; tuvanantoanbucxa.com.Radcomm systems

 • Hệ thống phát hiện phóng xạ trong nhà máy luyện kim, tránh sự cố có rác, bụi phóng xạ

  Lượt xem: 1162

  Hệ thống phát hiện phóng xạ trong nhà máy luyện kim, tránh sự cố có rác, bụi phóng xạ "

  EAF Off-Gas/Dust Radiation Detection System "

  Chi tiết
 • Hệ thống phát hiện bức xạ băng tải RC4000 liên tục

  Lượt xem: 1083

  Hệ thống phát hiện bức xạ băng tải RC4000 liên tục "

  Hệ thống phát hiện bức xạ băng tải RC4000 liên tục "

  Chi tiết
 • Phổ kế gamma RADSampler

  Lượt xem: 1063

  Phổ kế gamma RADSampler"

  Phổ kế gamma RADSampler"

  Chi tiết
 • Phổ kế gamma RADLAB

  Lượt xem: 1467

  Phổ kế gamma RADLAB"

  Phổ kế gamma RADLAB"

  Chi tiết
 • Máy phát hiện phóng xạ nhanh từ mọi vật liệu từ chất thải chung, chất thải y tế, hoặc kim loại phế liệu

  Lượt xem: 819

  Máy phát hiện phóng xạ nhanh từ mọi vật liệu từ chất thải chung, chất thải y tế, hoặc kim loại phế liệu"

  Máy phát hiện phóng xạ nhanh từ mọi vật liệu từ chất thải chung, chất thải y tế, hoặc kim loại phế liệu"

  Chi tiết
 • Gậy dò phóng xạ RC22 & 23 WAND

  Lượt xem: 729

  Gậy dò phóng xạ RC22 & 23 WAND"

  Gậy dò phóng xạ RC22 & 23 WAND"

  Chi tiết
 • Máy đo nhiễm bẩn phóng xạ RHandy

  Lượt xem: 750

  Máy đo nhiễm bẩn phóng xạ RHandy"

  Máy đo nhiễm bẩn phóng xạ RHandy"

  Chi tiết
 • Máy nhận diện phóng xạ và đo suất liều SYCLONE

  Lượt xem: 771

  Máy nhận diện phóng xạ và đo suất liều SYCLONE"

  Máy nhận diện phóng xạ và đo suất liều SYCLONE"

  Chi tiết
 • Máy đo suất liều và phát hiện phóng xạ với suất liều rò rỉ rất thấp

  Lượt xem: 559

  Máy đo suất liều và phát hiện phóng xạ với suất liều rò rỉ rất thấp"

  Máy đo suất liều và phát hiện phóng xạ với suất liều rò rỉ rất thấp"

  Chi tiết
 • Hệ thống Grapple CRICKET gắp phế liệu và phát hiện phóng xạ

  Lượt xem: 537

  Hệ thống Grapple CRICKET gắp phế liệu và phát hiện phóng xạ"

  Hệ thống Grapple CRICKET gắp phế liệu và phát hiện phóng xạ"

  Chi tiết
 • Hệ thống nam châm gom và phát hiện phóng xạ trong phế liệu CRICKET

  Lượt xem: 575

  Hệ thống nam châm gom và phát hiện phóng xạ trong phế liệu CRICKET"

  Hệ thống nam châm gom và phát hiện phóng xạ trong phế liệuCRICKET ..."

  Chi tiết
 • Cổng phát hiện phóng xạ RC1000 cho phương tiện

  Lượt xem: 499

  Cổng phát hiện phóng xạ RC1000 cho phương tiện"

  Cổng phát hiện phóng xạ RC1000 cho phương tiện"

  Chi tiết
 • Cổng phát hiện phóng xạ cho phương tiện RC2W34-2

  Lượt xem: 586

  Cổng phát hiện phóng xạ cho phương tiện RC2W34-2"

  Cổng phát hiện phóng xạ cho phương tiện RC2W34-2"

  Chi tiết
 • Hệ thống phát hiện phóng xạ cho phương tiện RC2000

  Lượt xem: 494

  Hệ thống phát hiện phóng xạ cho phương tiện RC2000"

  Hệ thống phát hiện phóng xạ cho phương tiện RC2000"

  Chi tiết
 • Cổng phát hiện phóng xạ cho phương tiện RC4138

  Lượt xem: 461

  Cổng phát hiện phóng xạ cho phương tiện RC4138"

  Cổng phát hiện phóng xạ cho phương tiện RC4138"

  Chi tiết
 • Cổng dò phóng xạ RC4069

  Lượt xem: 415

  Cổng dò phóng xạ RC4069"

  Cổng dò phóng xạ RC4069"

  Chi tiết
Top
blogger LinkedIn Twitter Facebook