midtechvn@gmail.com

TÌM NHANH (Kính mời Quý khách kích chuột, gõ cái cần tìm vào ô bên dưới rồi ấn enter):

Xem thêm: together2s.com; antoanbucxahatnhan.com

Dịch vụ - Sản phẩm  >>  Nhập khẩu nguồn phóng xạ  >>  Làm thủ tục nhập khẩu nguồn phóng xạ cho các đơn vị có nhu cầu

Nhập khẩu nguồn phóng xạ

Mô tả ngắn:- Làm thủ tục nhập khẩu nguồn phóng xạ, - Xử lý tất cả các vấn đề thanh toán, giao dịch với nước ngoài.

Liên hệ: 0976.275.983 hoặc 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!

Chi tiết: Làm thủ tục xin cấp phép nhập khẩu nguồn phóng xạ, Tư vấn đảm bảo nguồn phóng xạ về theo thời gian dự kiến, áp tải nguồn phóng xạ về đến chân công trình.


Làm thủ tục hải quan lấy hàng tại ga hàng hóa sân bay.

Đưa hàng lên xe đảm bảo đủ điều kiện, có đủ giấy phép hành nghề ghi đo và áp tải phóng xạ.

vận chuyển nguồn phóng xạ đã về đến công trường.


Bốc dỡ kiện nguồn phóng xạ tại công trường, có thể có chuyên gia của hãng làm việc để lắp đặt.

Chúng tôi có thể tiến hành nhập khẩu, mua nguồn phóng xạ cho các doanh nghiệp, nhà máy với nhiều loại khác nhau như: Cs-137, Co-60, Am-241: Be, Sr-90, H-3, C-14, Cf-252, ...và một số loại khác:

isotope half-life
10−24 seconds
hydrogen-7 23
hydrogen-5 80
hydrogen-4 139
nitrogen-10 200
hydrogen-6 290
lithium-5 324
lithium-4 325
boron-7 350
helium-5 760

10−21 seconds[edit]

isotope half-life
10−21 seconds
helium-10 1.52
lithium-10 2
carbon-8 2
helium-7 3.040
beryllium-6 5
helium-9 7
boron-9 800

10−18 seconds[edit]

isotope half-life
10−18 seconds
beryllium-8 81.9

10−15 seconds[edit]

10−12 seconds[edit]

isotope half-life
10−12 seconds
boron-16 190
beryllium-13 500

10−9 seconds[edit]

isotope half-life
10−9 seconds
lithium-12 10
boron-18 26
carbon-21 30
beryllium-15 200
beryllium-16 200
polonium-212 299

10−6 seconds[edit]

isotope half-life
10−6 seconds
darmstadtium-267 3
nobelium-250 5.7
rutherfordium-254 23
darmstadtium-270 160
polonium-214 164
darmstadtium-273 170
darmstadtium-269 230
copernicium-277 240
ununtrium-278 340
fermium-258 370
hassium-264 540
fermium-241 730
hassium-263 760
fermium-242 800
ununoctium-294 890

10−3 seconds[edit]

isotope half-life
10−3 seconds
hassium-265 2
boron-19 2.92
meitnerium-266 3.4
boron-17 5.08
carbon-22 6.2
lithium-11 8.59
boron-15 9.87
boron-14 12.5
carbon-20 16
boron-13 17.33
boron-12 20.2
beryllium-12 21.49
carbon-19 46.2
carbon-18 92
bohrium-262 102
helium-8 119
carbon-9 126.5
lithium-9 178.3
carbon-17 193
carbon-16 747
boron-8 770
helium-6 806.7
lithium-8 839.9

100 seconds[edit]

isotope half-life
seconds
carbon-15 2.449
flerovium-289 2.6
beryllium-14 4.84
beryllium-11 13.81
carbon-10 19.29
dubnium-261 27
seaborgium-266 30
dubnium-262 34
  minutes seconds
rutherfordium-261 1.35 81
nobelium-253 1.62 97
oxygen-15 2.0373 122.24

103 seconds[edit]

isotope half-life
minutes 103 seconds
carbon-11 20.334 1.2200
nobelium-259 58 3.5
  hours 103 seconds
fluorine-18 1.8295 6.586
mendelevium-257 5.52 19.9
erbium-165 10.36 37.3
sodium-24 14.96 53.9
  days 103 seconds
fermium-252 1.058 91.4
erbium-160 1.191 102.9
fermium-253 3 260
radon-222 3.8235 330.35
manganese-52 5.591 483.1
iodine-131 8.02 693
thulium-167 9.25 799
Demo giao dịch với khách hàng

1 Mua nguồn và gp cho xxx::Hi HOANG ANH QUY,
More questions are coming up.
Can you please confirm what the Zip Code is for the Consignee? You have 844 and it looks incomplete.
Please reply as soon as possible as I do not what any delays on getting your source out.
Thank you and looking forward to hearing from you.
 
Denise 2016-09-08 10:20:57
2 Mua nguồn và gp cho xxx::Thank you HOANG ANH QUY,
This looks good to me!
 
I have a question on the EUS (End User Statement) Can you please confirm that the address for the End User is correct? There are no numbers for the address? For xxx Technical Street Address?
 
Thank you and looking forward to hearing from you.
Denise 2016-09-07 23:18:21
3 Mua nguồn và gp cho

blogger LinkedIn Twitter Facebook